ممانعت کننده چسبندگی اینترسید (INTERCEED)
توضيح محصول:
ممانعت کننده چسبندگی اینترسید جهت جلوگیری از ایجاد چسبندگی پس از اعمال جراحی زنان، مورد استفاده قرار می گیرد.

 پد بافته شده از سلولز احياء،  اکسيد ايز شده (Oxidized Regenerated Cellulose )  مي باشد که به عنوان يک سد مکانيکي جهت کاهش ريسک چسبندگي به دنبال اعمال جراحي لگني زنان نقش ايفا مي کند.

دانلود فایل توضیحات تکمیلی: برداشت فايل
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید