مونوکریل (MONOCRYL)
توضيح محصول:
ویژگی ها:
- تک رشته ای (عبور راحت از بافت)
- مصنوعی (کمترین واکنش بافتی)
- قابل جذب (جذب از طریق تجزیه در آب میان بافتی(هیدرولیز). جذب کامل نخ بین 90 تا 120 روز اتفاق می افتد.)

استحکام کششی
 

نوع بی رنگ

نوع بنفش رنگ

بعد از جایگذاری در بافت

درصد استحکام کششی باقیمانده

بعد از جایگذاری در بافت

درصد استحکام کششی باقیمانده

7 روز

14 روز

50%

20%

7 روز

14 روز

60%

30%

تمام استحکام کششی نخ بعد از 21 روز حضور در بافت از بین می رود.

تمام استحکام کششی نخ بعد از 28 روز حضور در بافت از بین می رود.

ایده آل برای:
 بستن پوست
 بستن زیر جلد
 دوختن اندام های گوارشی ( معده، روده کوچک، صفاق)
 واژن و حالب
 سیستم ادراری ( حالب، مثانه)

رنگ: بنفش و بی رنگ
سایز بندی: از 0/6 تا 1  همراه با انواع سوزن ها

استریلیزاسیون: اتیلن اکساید


دانلود فایل توضیحات تکمیلی: برداشت فايل
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید