پی دی اس (PDS)
توضيح محصول:

ویژگی ها:

-         تک رشته ای (عبور راحت از بافت )

-          مصنوعی (کمترین واکنش بافتی )

-         قابل جذب جذب از طریق تجزیه در آب میان بافتی(هیدرولیز) است و بین 182 تا 238 روز، جذب این نخ کامل می شود.

استحکام کششی

بعد از جایگذاری در بافت                                           درصد قدرت کششی باقیمانده

14 روز(سایز 0/4 و کوچکتر)                                                     60%

          (سایز 0/3 و بزرگتر)                                                     80%

28 روز(سایز 0/4 و کوچکتر)                                                     40%

          (سایز 0/3 و بزرگتر)                                                     70%

42 روز(سایز 0/4 و کوچکتر)                                                     35%

          (سایز 0/3 و بزرگتر)                                                     60%

 

ایده آل برای:

  • بستن فاشیا
  • جراحی عروق اطفال
  • جراحی ارتوپدی

 

رنگ: بنفش و بی رنگ

سایز بندی: از0/7 تا 2 و همراه با انواع سوزن ها

 استریلیزاسیون: اتیلن اکساید

دانلود فایل توضیحات تکمیلی: برداشت فايل
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید