نسل جدید خطی برشی (NTLC)
توضيح محصول:
مشخصات فنی:
 

• 6 ردیف منگنه (3ردیف در هر طرف خط برش)
• نحوه شکل گیری منگنه بصورت 3D
• قابلیت انتخاب پایه منگنه براساس ضخامت بافت به معنای استفاده یک کارتریج روی بافتهای مختلف با ضخامت متفاوت
• منگنه های این Stapler روی ضخامت های متفاوت 1.5,1.8,2 mm بسته می شوند.
• امکان شلیک تا 12 بار
• امکان شلیک از هر دو طرف هندل
• دسته مظرس دستگاه امکان سر خوردن حین عمل را به حداقل کاهش داده
• قفل ایمنی دستگاه از شلیک کردن کارتریج مستعمل جلوگیری کرده بنابراین امکان برش بدون دوخت را به حداقل کاهش می دهد
• دو سایز مختلف 55,75 mm 
• تیغه در کارتریج (تیغه نو با هر شلیک)
قابل استفاده در اعمال جراحی: چاقی، کولورکتال، عمومی(gastrointestinal)، زنان، توراکس(قفسه صدری)، اطفال

   

 

ارتفاع  منگنه بسته (قابل انتخاب)


 

 

تعداد ردیفهای منگنه


 

 

طول شفت


 

 

کد محصول


 

 

1.5mm-1.8mm-2.00mm


 

 

3


 

 

55mm


 

 

NTLC55


 

 

1.5mm-1.8mm-2.00mm


 

 

3


 

 

75mm


 

 

NTLC75


 

 

 

ارتفاع منگنه بسته (قابل انتخاب)


 

 

تعداد ردیف های منگنه


 

 

کد کارتریج


 

 

1.5mm-1.8mm-2.00mm


 

 

3


 

 

SR55


 

 

1.5mm-1.8mm-2.00mm


 

 

3


 

 

SR75


 


 
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید