استپلر خطی (TX)
توضيح محصول:
بر  روی این دستگاه دو هندل مجزا قراردارد که هندل اول مربوط به بستن استپلر و هندل دوم مربوط به فایریگ میباشد البته این دستگاه دارای قابلیت قرار گرفتن در حالت نیمه بسته جهت تنظیم دقیق محل جاگذاری استپلر را نیز دارد ، جهت باز نمودن اسپلر از دکمه رها سازی پشت دستگاه میتوان استفاده نمود ( چه در حالت بسته بودن قبل از فایرینگ و چه فقط در حالت بسته بودن). 
 
 
 
انواع هندل:
 
 
TX30V :هندل دارای کارتریج عروقی سه ردیفه میباشد و فقط جهت جایگذاری مجدد کارتریجهای عروقی مناسب است.
TX30B :هندل دارای کارتریج آبی دو ردیفه میباشد و فقط جهت جایگذاری مجدد کارتریجهای آبی و سبزسایز 30 مناسب است.
TX30G:  هندل دارای کارتریج  سبز دو ردیفه میباشد و فقط جهت جایگذاری مجدد کارتریجهای آبی و سبز سایز 30مناسب است.
TX60B :هندل دارای کارتریج آبی دو ردیفه میباشد و فقط جهت جایگذاری مجدد کارتریجهای آبی و سبزسایز 60 مناسب است.
 TX60G : هندل دارای کارتریج  سبز دو ردیفه میباشد و فقط جهت جایگذاری مجدد کارتریجهای آبی و سبز سایز 60مناسب است.
 
انواع کاتریج:
 

XR30V:کارتریج سفید عروقی سه  ردیفه سایز 30 میلیمتر.  
 XR30B :کارتریج آبی دو ردیفه سایز 30 میلیمتر جهت بافت با ضخامت متوسط.
 XR30G : کارتریج سبز دو ردیفه سایز 30 میلیمتر جهت بافت ضخیم.
XR60B : کارتریج آبی دو ردیفه سایز 60 میلیمتر جهت بافت با ضخامت متوسط. 
 XR60G : کارتریج سبز دو ردیفه سایز 60 میلیمتر جهت بافت ضخیم.

 

 

دانلود فایل توضیحات تکمیلی: برداشت فايل
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
   
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید