مش اولتراپرو هرنیا سیستم(UHS)
توضيح محصول:

این مش از سه قسمت تشکیل یافته است:

1. لایه بالایی (Onlay)

کف کانال اینگوینال را به طور کامل پوشش داده و حفاظت می کند.
جهت حمایت بیشتر، این لایه ناحیه Pubic tubercle را نیز محافظت می کند.

2. اتصال دهنده (Connector)

لایه زیرین را استوار میسازد و از جابجایی مش جلوگیری می کند.

3. لایه زیرین (Underlay)

حمایت ناحیه خلفی ( Posterior support ) را ایجاد میکند لایه زیرین دارای خطـوط حلقه ای آبی و هم مرکز و نیز فیلمی از جنس مونوکریل می باشد که ثبات مـش و امکان جایگذاری مش بدون ایجاد چروک را فراهم می کند.

جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید