اتیباند (ETHIBOND EXCEL)
نخ جراحی اتیباند (نخ چند رشته ای از جنس پلی استر همراه با پوششی از جنس پلی بیوتیلیت)
بافته شده (برای استفاده راحت تر و گره های محکم تر ) 
غیر قابل جذب (این نخ استحکام کششی دائمی در بافت را به همراه دارد. )      
صاف و انعطاف پذیر (برای داشتن گره های محکم)     
دارای پوشش (برای سرخوردن راحت گره ها و عبور راحت از بافت، پوششی از جنس پلی بوتیلیت دارد. )         
مصنوعی (حداقل واکنش بافتی)