استپلر پوستی 35 عددی
استپلرهای پوستی :
 

استپلر پوستی وسیله ای است که جایگزین روش های سنتی دوختن به کمک نخ و سوزن می باشد، در حقیقت این نوع استپلر بصورت یکبار مصرف و استریل توزیع شده است که با وجود تعدادی منگنه مستطیلی شکل در دسته آن، کار دوخت و بستن روتین زخم را براحتی انجام می دهد.