استپلر خطی(TL/TLH/TLV)

این دستگاه به صورت روتین جهت بستن یک مسیر توسط ردیفی از منگنه ها بوده که تقریبا در تمامی اعمال جراحی قابل استفاده می باشد.
این استپلر دارای توانمندی کنترل ارتفاع منگنه بسته شده نسبت به ضخامت بافت می باشد. در واقع شما انتخاب می کنید که منگنه ها روی چه ارتفاعی با توجه به ضخامت بافت بسته شوند تا مناسب ترین فشردگی را روی بافت ایجاد کند.


این استپلر ضمن دارا  بودن قابلیت تعویض کارتریج :
 

- استحکام دارد:بسته شدن دهانه بصورت موازی امکان شکل گیری مستحکم منگنه را فراهم می کند.
- استفاده از آن راحت است: امکان استفاده با یک دست،اصطلاحا one hand operation (بستن-فایر کردن-باز کردن)
- قرارگیری آن راحت است: قرارگیری آن در محل برش با توجه به ویژگی موقعیت قفل میانه (intermediate locking position) راحت است.
- انطباق پذیر است: سه کارتریج مختلف برای انطباق با بافت های با ضخامت های مختلف دارد. سری  Heavy wire بلند ترین طول پایه منگنه را در بین تمامی کارتریج های استپلرهای مختلف  داراست.