ویکریل (VICRYL)
نخ ویکریل  (نخ چند رشته ای از جنس پلی گلاکتین 910)
 
  • بافته شده (انعطاف و گره پذیری بهتر)
  • دارای پوشش (عبور راحت از بافت و گره پذیری راحتتر)
  • مصنوعی (کمترین واکنش بافتی)
  • قابل جذب (جذب از طریق تجزیه در آب میان بافتی(هیدرولیز) است و ظرف مدت 56 تا 70 روز به طورکامل جذب بدن می شود.