ویکریل پلاس (VICRYL Plus)
نخ ویکریل پلاس (نخ آنتی باکتریال از جنس پلی گلاکتین 910)
 
• نخ ویکریل پلاس دارای ساختار مشابه با نخ ویکریل می باشد.
• کارائی و انعطاف پذیری مشابه با نخ ویکریل
• مطالعات در بافت زنده توسط جراحان یکسان بودن کارایی ویکریل و ویکریل پلاس را به اثبات رسانده است.
• جلوگیری از تجمع باکتریها