استپلر خطی(ACCESS)

استپلر خطی انعطاف پذیر 55 اتیکون
 

این وسیله امکان دستیابی جراح به نقاط پایین لگن جهت جداسازی تومورهای پایین تر از سیگموئید را فراهم می سازد.
طول دسته بلند و انعطاف پذیر این دستگاه و طول خط منگنه 55 میلی متری آن Access را انتخابی مناسب در اعمال جراحی LAR قرار می دهد.
استپلر خطی 55 اتیکون با دو رنگ کارتریج سبز و آبی در دسترس می باشد.