استپلر خطی (TX)
این مدل استپلرخطی دارای دو ردیف ( در مدل عروقی آن سه ردیف ) منگنه میباشد که تفاوت آن با مدل ابتدایی اتیکون در نحوه استفاده آن است.
این مدل استپلر دارای دو سایز 30 و 60 میلیمتری است و دارای کارتریج های عروقی ( سفید رنگ ) ، بافت نرمال ( بافت با ضخامت متوسط ، آبی رنگ ) و جهت بافتهای ضخیم ( سبز رنگ )  میباشد
لازم به ذکر است که در این مدل ، کارتریجهای ابی و سبز سایز 30 بروی هندل سایز 30 قابل جاگذاری بوده و کارتریجهای سایز 60 ابی و سبز نیز بروی هندل سایز 60 قابل جاگذاری میباشد .البته  نوع عروقی ان فقط 30 میلیمتربوده و دارای سه ردیف منگنه میباشد که هندل مخصوص خود را داشته و برروی سایر هندل های سایز 30 قابل جاگذاری نمیباشد.