مش اولتراپرو هرنیا سیستم(UHS)

اولتراپرو هرنیا سیستم (UHS)

اولتراپرو هرنیا سیستم (UHS)، یک مش نیمه جذبی با منافذ درشت جهت ترمیم فتق است. طراحی منحصر به فرد این محصول، قرارگیری آن در ناحیه خارج صفاقی (Periperitoneal) را آسان کرده و خاطر جراح را از یک ترمیم خلفی مطمئن (Posterior Repair)، آسوده می سازد.