جراحی بای پس معده (Gastric Bypass)

 
عمل جراحی لاپاراسکوپی بای پس  معده (Roux-en-Y)

عمل جراحی بای پس معده (Roux-en-Y) به روش لاپاراسکوپی, رایج ترین عمل جراحی مربوط به چاقی می باشد. از مزایای این روش می توان به کاهش حجم غذا در هر وعده غذایی اشاره کرد، همجنین میانگین کاهش وزن بدن در مقایسه با روش کارگذاری حلقه معده (Gastric Banding) یا کوچک کردن معده   (Sleeve Gastrectomy) بیشتر بوده و هیچ تنظیماتی پس از جراحی مورد نیاز نیست.


 

ECHELON FLEX Endocutter
اشلون فلکس- تنهااستپلر اندوکاتری است که چرخش سراستپلرباکمک یک دست و بطور طبیعی با زاویه45 درجه از طرفین ارائه می شود.موارد کاربرد شامل:
. ایجاد پوچ معده (Gastric Pouch)
. ایجاد برش ومنگنه بصورت عرضی در روده کوچک
. کامل کردن پیوند (Roux-en-Y) و روده کوچک
. بستن منافذ معمول بین پوچ معده و روده کوچک

Ethicon Endo-Surgery Circular Staplers
استپلر های حلقوی- ایجاد دو ردیف منگنه های تیتانیومی بصورن متناوب حول خط برش مدور را فراهم ساخته و شکل گیری منگنه ها بواسطه در بر داشتن مکانیزم تنظیم ارتفاع منگنه، مطابق با ضخامت بافتی صورت می گیرد  و ضخامت بافتی کنترل شده است.
موارد کاربرد شامل ایجاد انواع پیوندها:
End-to- anastomosis 
End-to-side anastomosis
Side-to-side anastomosis 
 
ENDOPATH® XCEL™ Bladeless Trocars
سری تروکارهای بدون تیغه- دارای ثبات عالی بوده و با داشتن ویژگی های زیرباعث تسهیل در انجام عمل های جراحی می شوند :
. شفافیت تروکار حین وارد کردن درون محوطه شکمی
. داشتن حداکثر ثبات و استحکام در دیو اره شکمی
. به حداقل رساندن آسیب های ایجاد شده در فشیا با کاربرد سایز 5 میلی متری تروکارهای سری ENDOPATH XCEL
 
 
 
 
لیست تخصص های پزشکی