جراحی فتق کشاله ران (Inguinal Hernia Repair)

جراحی فتق کشاله ران (Inguinal Hernia Repair)

70 تا 75  درصد کل فتق های دیواره شکمی در ناحیه گروئین (Groin) اتفاق می افتد و عمدتا در سمت راست بدن ایجاد می شود[1]. فتق های کشاله ران 96% از فتق های ناحیه گروئین را به خود اختصاص می دهند و 20% این نوع فتق ها به صورت دو طرفه (Bilateral) ایجاد می شود. ریسک وقوع فتق کشاله ران 10% گزارش شده که این احتمال در مردان نسبت به زنان 9 به 1 می باشد[1]. فتق های فمورال 4% فتق های ناحیه گروئین را به خود اختصاص می دهند و بطور معمول در زنان مسن تر روی می هد طوریکه احتمال وقوع آن در زنان نسبت به مردان   3 به 1 می باشد[1].
محصولاتی که در جراحی فتق مورد استفاده قرار می گیرند- از جمله مش  – می توانند باعث ایجاد تاثیرات بلند مدت در ترمیم فتق مانند عدم احساس درد در ناحیه فتق جراحی یافته بطور مادام العمر شوند.
کمپانی اتیکون  طیف گسترده ای از مش ها ومحصولات مرتبط با جراحی لاپاراسکوپی فتق کشاله ران را عرضه کرده است:
 
 ULTRAPRO™ Hernia System
اولتراپرو هرنیا سیستم (UHS) یک مش  سه بعدی و نیمه جذبی با منافذ بزرگ می باشد که با طراحی منحصربفرد، میزان  پوشش مش در فضای پشت صفاقی(Preperitoneal)  را افزایش  و به جراح امکان  پوشش همزمان خلفی و قدامی را می دهد. در نتیجه احتمال عود فتق به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

 
DERMABOND ADVANCED™ Topical Skin Adhesive
چسب درموباند- چسب موضعی پوستی- با داشتن فرمولاسیون خاص سه فایده  را هنگام کاربرد فراهم می سازد:
• ایجاد استحکام و دوام بیشتر در محل برش حاصل از جراحی
• جلوگیری از تجمع باکتری ها در محل برش [2]
• ایجاد یک مانع انعطاف پذیر در مقابل باکتری ها[2]
 
STRATAFIX™ Knotless Tissue Control Devices (به زودی)
تکنولوزی منحصر بفرددر بستن برش های جراحی بدون نیاز به گره زدن
- سازگاری بیشتردر کنترل کشش های وارده در محل برش جراحی در مقایسه با نخ های جراحی معمول
- استحکام و ایمنی بیشتر بخیه های منقطع ( Interrupted suturing ) را فراهم می سازد [3و 11-5].
- موثر و کارا تر در بستن بخیه های ممتد (Continuous suturing ) در مقایسه با نخ های جراحی معمول[3و 11-5].


Plus Antibacterial Sutures
تنها نخ  جراحی آنتی باکتریال  که  بطور تجاری دردسترس  می باشد:
• ایجاد استحکام کافی از محل برش جراحی در طول دوره حاد ترمیم زخم [4-3]
• جلوگیری از کلونیزه شدن  وتجمع عوامل  پاتوژن در اطراف نخ که اغلب باعفونت های محل جراحی(SSI)   توام می باشد [14-12].

  
.................................................
Refrences:

1. Rutkow IM Robbins AW. Demographic, classificaroty, and socioeconomic aspects of hernia repair in the United States. Surg Clin North Am. 1993:73:413-26
2. Bh e S, Rothenburger S, Spangler DJ, Dito M. In vitro assessment of microbial barrier properties of Dermabond Topical Skin Adhesive. Surg Infect (Larchmt). 2002;3(3):251-257.
3. Ethicon, Inc. or Ethicon Endo-Surgery, Inc., Data on file
4. Wound Closure Manual. 2007. Ethicon, Inc
5. Eickmann T, Quane E. Total knee arthroplasty closure with barbed sutures. J Knee Surg. 2010;23(3):163-167.
6. Einarsson JI, Chavan NR, Suzuki Y, Jonsdottir G, Vellinga TT, Greenberg JA. Use of bidirectional barbed suture in laparoscopic myomectomy: evaluation of perioperative outcomes, safety, and efficacy. J Minim Invasive Gynecol. 2011;18(1):92-95.
7. Levine BR, Ting N, Della Valle CJ. Use of a barbed suture in the closure of hip and knee arthroplasty wounds. Orthopedics. 2011;34(9):e473-e475. doi: 10.3928/01477447-20110714-35.
8. Moran ME, Marsh C, Perrotti M. Bidirectional-barbed sutured knotless running anastomosis v classic Van Velthoven suturing in a model system. J Endourol. 2007;21(10):1175-1178.
9. Rodeheaver GT, Pineros-Fernandez A, Salopek LS, et al. Barbed sutures for wound closure: in vivo wound security, tissue compatibility and cosmesis measurements. In: Transactions from the 30th Annual Meeting of the Society for Biomaterials; Mount Laurel, NJ; p. 232.
10. Vakil JJ, O'Reilly MP, Sutter EG, Mears SC, Belkoff SM, Khanuja HS. Knee arthrotomy repair with a continuous barbed suture: a biomechanical study. J Arthroplasty. 2011;26(5):710-713.
11. Warner JP, Gutowski KA. Abdominoplasty with progressive tension closure using a barbed suture technique. Aesthet Surg J. 2009;29(3):221-225.
12. Ming X, Rothenburger S, Nichols MM. In vivo and invitro antibacterial efficacy of PDS Plus (polidioxanone with triclosan) suture. Surg Infect. 2008;9(4):451-457.
13. Ming X, Rothenburger S, Yang D. In vitro antibacterial efficacy of Monocryl Plus Antibacterial Suture (poligelcaprone 25 with triclosan). Surg Infect. 2007;8(2):201-207.
14. Rothenburger S, Spangler D, Bh e S, Burkley D. In vitro antimicrobial evaluation of coated Vicryl Plus Antibacterial Suture (coated polyglactin 910 with triclosan) using zone of inhibition assays. Surg Infect. 2002;3(suppl):S79-S87.
 
لیست تخصص های پزشکی