جراحی برداشتن معده آستینی (Sleeve Gastrectomy)

عمل جراحی لاپاراسکوپی برداشتن معده آستینی (Sleeve Gastrectomy)
 
 
راه حل اتیکون جهت انجام عمل جراحی لاپاراسکوپی برداشتن معده آستینی, استپلر اندوکاتر- Endocutter ECHELON FLEX- می باشد که خطوط منگنه را بسته به ضخامت معده, بطور عالی و مطمئن ایجاد می کند.

 

 

 

ECHELON FLEX™ Endocutter
استپلر اندوکاتر60 ECHELON FLEX عملکرد بسیار عالی را به عنوان یک استپلر لاپاراسکوپی ارائه می دهد.با کمک یکدست، دسترسی به خط برش بافتی را فراهم کرده و این امکان را به جراح می دهد تا تمرکز کافی بر محدوده جراحی داشته باشد. حاوی سیستم پیشرفته کنترل تراکم بافتی  بمنظور ایجاد امکان بندآوری خون (Hemostasis)  بهتر و ایجاد خط برش- منگنه عالی در بافت های ضخیم می باشد.

 

 ENDOPATH® XCEL™ Bladeless Trocars

تروکارهای بدون تیغه اتیکون بمنظور انجام عمل های جراحی های کم تهاجمی مربوط به چاقی طراحی گردیده اند.تروکار جدید اتیکون طوری طراحی شده که در محل موردنظر بدون لغزش باقی می ماند. جلوگیری از آویزان ماندن ابزارهای لاپاراسکوپی,حفظ انسوفلاسیون و عدم نیاز به ابزارهای جانبی از ویژگی های این نوع تروکار محسوب می شود. این تغییرات در طراحی تروکار باعث صرفه جویی در زمان جراحی شده است.
 
 

 

لیست تخصص های پزشکی