جراحی برداشتن روده بزرگ (Colectomy)

عمل جراحی برداشتن روده بزرگ (Colectomy)

جراحی های لاپاراسکوپی امروزه جهت برداشتن تومورهای قسمت راست, چپ و سیگموئید کولون مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیقات تشابه احتمال بهبودی در جراحی به روش لاپاراسکوپی را در مقابل روش باز را در بیماران مبتلا به سرطان کولون, اثبات می کنند.43,29,27 اتیکون با همکاری گروهی از جراحان، وسایل و دستگاه هایی را توسعه داده که بطور خاص جهت انجام عمل های جراحی کولورکتال طراحی گردیده اند. اتیکون به این همکاری ارج نهاده و همچنان بدنبال دست یافتن به راه حل های جدید و مبتکرانه تری است.


سبد محصولات جامع اتیکون شامل ابزارها و دستگاه هایی اند که به منظور دقت در کنترل و کارایی بهینه و مهندسی، طراحی شده اند و تطبیق پذیری را در هر مرحله از عمل های جراحی کولورکتال به همراه دارند.
 
 ENDOPATH® XCEL™ Bladeless Trocar
سری تروکارهای بدون تیغه- باعث دسترسی لاپاراسکوپیک راحت, بدون مانع و حفظ ثبات عالی در دیواره شکم می شوند.
 
LIGAMAX™ 5 Endoscopic Clip Applier
کلیپ اپلایر اتوماتیک اندوسکوپی 5 میلی متری - با طول 33 سانتی متر که به جراح کولورکتال اطمینان کامل را جهت بستن (Ligation) عروق می دهد.
 
 بمنظور ایجاد برش های عرضی و برداشتن (RESECTION/TRANSECTION) کولون ،استپلر ها و کاتر های اتیکون, تلفیقی از استحکام و طراحی های مبتکرانه هستند که انجام دقیق عمل های جراحی کولورکتال را ممکن می سازند و منجر به تشکیل خط برش و منگنه قابل پیش بینی در طیف گسترده ای از ضخامت های بافتی می شوند.
 
 ECHELON FLEX™ ENDOPATH®Stapler
استپلر اندوکاتراشلون- ایجاد استحکام و دقت برای جراح جهت انجام عمل های جراحی کولورکتال پیچیده را به هماره دارد. دارای سیستم کنترل تراکم بافتی گسترده که ترکیبی از یک سندان دقیق با کنترل 3 مرحله ای است که امکان تشکیل خط منگنه یکدست و منسجم را فراهم ساخته و منجر به پیوند (Hemostasis) عالی در طیف گسترده از ضخامت های بافتی می شود. ویژگی دهانه عریض امکان جایگذاری راحت بافت و تغییر موقعیت آن را فراهم ساخته واستحکام مکانیکی لازم را-جهت انجام عمل جراحی بطور دقیق-ارائه می دهد. استپلر اندوکاتراشلون اولین استپلر خطی-برشی چرخشی است که  تنها با استفاده از یک دست عمل می کند.
 
 CONTOUR® Curved Cutter-Stapler
کانتور-استپلر خطی وبرشی انحنا دار-این استپلر امکان برش و منگنه بافت را بطور همزمان برای جراح فراهم ساخته و کارایی عمل جراحی را بالا می برد. در عمل های جراحی به روش باز یا لاپاراسکوپی ,سر منحنی شکل این استپلر, مطابق با آناتومی لگن, جهت دسترسی به تحتانی ترین قسمت لگن طراحی شده است .در طول های منگنه ای متفاوت, مطابق با ضخامت های بافتی مختلف, ارائه می شود.
 
 PROXIMATE® Titanium Linear Cutter (NTLC
 
استپلر خطی و برشی –ایجاد خط برش و منگنه یک راه موثر جهت توسعه پیوندهای پهلو به پهلو
 (Side to Side anastomosis) در هنگام برداشتن کولون راست, چپ یا کولون عرضی می باشد.
 در ایجاد پیوندهای (Anastomosis) کولون, استپلر های اتیکون امنیت و اطمینان لازم را ارائه داده, کنترل بیشتری را فراهم کرده و سیستم کنترل تراکم بافتی گسترده را ارائه می دهند.
 
 Ethicon Circular Staplers
استپلر های حلقوی-شامل سری های CDH که دارای سیستم کنترل تراکم بافتی و طول پایه منگنه قابل تنظیم –مطابق با ضخامت های بافتی گوناگون- می باشند.
جهت بستن نهایی برش های جراحی, استپلر های پوستی اتیکون کنترل لازم و استحکام کافی را توام با قابلیت رویت و کارایی بالا فراهم ساخته اند.
 

PROXIMATE Skin Staplers
استپلر های پوستی-شامل سری PX می باشد که کار منگنه زدن را بطور دقیق و با نتایج ظاهری عالی ارائه می دهد.

 
لیست تخصص های پزشکی