جراحی ارتوپدی
جراحی اورتوپدی (Orthopedic Surgery) 
                             
اولویت اول در عمل جراحی اورتوپدی، کاهش التهاب و ترومای ناشی از برش و  دستکاری بافت های نرم اطراف مفاصل می باشد. کاهش التهاب، باعث تسریع ترمیم زخم بیمار و بهبودی سریعتر آن می شود.

اتیکون سبدی از محصولات بستن زخم را ارائه می دهد که بطور اختصاصی نیازهای های جراحی اورتوپدی را برآورده می سازند. محصولات مبتکرانه ای از جمله:
 
DERMABOND™ Skin Closure System
دارای سه ویژگی مهم زیر می باشد [1]:
چسب پوستی قوی : ایجاد حمایت کافی از محل برش  معادل با نخ جراحی 0-3مونوکریل  (25 Poliglicaprone)
چسب پوستی موثر: کاهش تا75 % در زمان بستن آخرین لایه
چسب پوستی محافظ: یک لایه  انعطاف پذیر و ایمن برای سد ورود میکروب ها  
 
STRATAFIX™ Knotless Tissue Control Devices (به زودی)
تکنولوزی منحصر بفرددر بستن برش های جراحی بدون نیاز به گره زدن
- سازگاری بیشتردر کنترل کشش های وارده در محل برش جراحی در مقایسه با نخ های جراحی معمول
- استحکام و ایمنی بیشتر در بخیه های منقطع ( Interrupted suturing ).
- موثر و کارا تر در بستن بخیه های ممتد (Continuous suturing ) در مقایسه با نخ های جراحی معمول[8-1].
 
Plus Antibacterial Sutures
تنها نخ  جراحی آنتی باکتریال موجود در بازار است.
- جلوگیری از کلونیزه شدن باکتری ها وتجمع عوامل  پاتوژن در اطراف نخ
- جلوگیری از عفونت های محل جراحی (SSI) بعد از عمل
 
 
................................................
Refrences:
  
1. Ethicon, Inc. or Ethicon Endo-Surgery, Inc., Data on file.
2. Eickmann T, Quane E. Total knee arthroplasty closure with barbed sutures. J Knee Surg. 2010;23(3):163-167.
 3. Einarsson JI, Chavan NR, Suzuki Y, Jonsdottir G, Vellinga TT, Greenberg JA. Use of bidirectional barbed suture in laparoscopic myomectomy: evaluation of perioperative outcomes, safety, and efficacy. J Minim Invasive Gynecol. 2011;18(1):92-95.
 4. Levine BR, Ting N, Della Valle CJ. Use of a barbed suture in the closure of hip and knee arthroplasty wounds. Orthopedics. 2011;34(9):e473-e475. doi: 10.3928/01477447-20110714-35.
 5. Moran ME, Marsh C, Perrotti M. Bidirectional-barbed sutured knotless running anastomosis v classic Van Velthoven suturing in a model system. J Endourol. 2007;21(10):1175-1178.
 6. Rodeheaver GT, Pineros-Fernandez A, Salopek LS, et al. Barbed sutures for wound closure: in vivo wound security, tissue compatibility and cosmesis measurements. In: Transactions from the 30th Annual Meeting of the Society for Biomaterials; Mount Laurel, NJ; p. 232.
 7. Vakil JJ, O'Reilly MP, Sutter EG, Mears SC, Belkoff SM, Khanuja HS. Knee arthrotomy repair with a continuous barbed suture: a biomechanical study. J Arthroplasty. 2011;26(5):710-713.
 8. Warner JP, Gutowski KA. Abdominoplasty with progressive tension closure using a barbed suture technique. Aesthet Surg J. 2009;29(3):221-225.

لیست تخصص های پزشکی