جراحی مفصل زانو (Knee Arthroplasty)
جراحی تعویض مفصل زانو  ( Knee Arthroplasty)

در عمل جراحی تعویض مفصل زانو , ایجاد تروما در بافت های نرم اطراف مفصل امری اجتناب ناپذیر است. بدین سبب پیدا کردن راه حلی جهت به حداقل رساندن ترومای بافتی عامل مهمی تلقی می شود چرا که بیمار می تواند پروسه ترمیم زخم را سریع تر پیش برده و سریعتر به زندگی عادی بازگردد.
اتیکون سبدی از محصولات بستن زخم را ارائه می دهد که بطور اختصاصی نیازهای هاص جراحی ارتوپدی را برآورده می سازند. محصولات مبتکرانه ای از جمله:

DERMABOND ADVANCED™ Topical Skin Adhesive
چسب درموباند- چسب موضعی پوستی- با داشتن فرمولاسیون خاص سه فایده  را هنگام کاربرد فراهم می سازد:
• ایجاد استحکام و دوام بیشتر در محل برش حاصل از جراحی
• جلوگیری از تجمع باکتری ها در محل برش [1]
• ایجاد یک مانع انعطاف پذیر در مقابل باکتری ها[1]
 
STRATAFIX™ Knotless Tissue Control Devices (به زودی)
تکنولوزی منحصر بفرددر بستن برش های جراحی بدون نیاز به گره زدن
- سازگاری بیشتردر کنترل کشش های وارده در محل برش جراحی در مقایسه با نخ های جراحی معمول
- استحکام و ایمنی بیشتر بخیه های منقطع ( Interrupted suturing ) را فراهم می سازد [10-2].
- موثر و کارا تر در بستن بخیه های ممتد (Continuous suturing ) در مقایسه با نخ های جراحی معمول [10-2].


Plus Antibacterial Sutures
تنها نخ  جراحی آنتی باکتریال  که  بطور تجاری دردسترس  می باشد:
• ایجاد استحکام کافی از محل برش جراحی در طول دوره حاد ترمیم زخم [3-2]
• جلوگیری از کلونیزه شدن  وتجمع عوامل  پاتوژن در اطراف نخ که اغلب باعفونت های محل جراحی(SSI)   توام می باشد [13-11].

  
.................................................
Refrences:

1. Bh e S, Rothenburger S, Spangler DJ, Dito M. In vitro assessment of microbial barrier properties of Dermabond Topical Skin Adhesive. Surg Infect (Larchmt). 2002;3(3):251-257.
2. Ethicon, Inc. or Ethicon Endo-Surgery, Inc., Data on file
3. Wound Closure Manual. 2007. Ethicon, Inc
4. Eickmann T, Quane E. Total knee arthroplasty closure with barbed sutures. J Knee Surg. 2010;23(3):163-167.
 5. Einarsson JI, Chavan NR, Suzuki Y, Jonsdottir G, Vellinga TT, Greenberg JA. Use of bidirectional barbed suture in laparoscopic myomectomy: evaluation of perioperative outcomes, safety, and efficacy. J Minim Invasive Gynecol. 2011;18(1):92-95.
 6. Levine BR, Ting N, Della Valle CJ. Use of a barbed suture in the closure of hip and knee arthroplasty wounds. Orthopedics. 2011;34(9):e473-e475. doi: 10.3928/01477447-20110714-35.
 7. Moran ME, Marsh C, Perrotti M. Bidirectional-barbed sutured knotless running anastomosis v classic Van Velthoven suturing in a model system. J Endourol. 2007;21(10):1175-1178.
 8. Rodeheaver GT, Pineros-Fernandez A, Salopek LS, et al. Barbed sutures for wound closure: in vivo wound security, tissue compatibility and cosmesis measurements. In: Transactions from the 30th Annual Meeting of the Society for Biomaterials; Mount Laurel, NJ; p. 232.
 9. Vakil JJ, O'Reilly MP, Sutter EG, Mears SC, Belkoff SM, Khanuja HS. Knee arthrotomy repair with a continuous barbed suture: a biomechanical study. J Arthroplasty. 2011;26(5):710-713.
 10. Warner JP, Gutowski KA. Abdominoplasty with progressive tension closure using a barbed suture technique. Aesthet Surg J. 2009;29(3):221-225.
 11. Ming X, Rothenburger S, Nichols MM. In vivo and invitro antibacterial efficacy of PDS Plus (polidioxanone with triclosan) suture. Surg Infect. 2008;9(4):451-457.
 12. Ming X, Rothenburger S, Yang D. In vitro antibacterial efficacy of Monocryl Plus Antibacterial Suture (poligelcaprone 25 with triclosan). Surg Infect. 2007;8(2):201-207.
 13. Rothenburger S, Spangler D, Bh e S, Burkley D. In vitro antimicrobial evaluation of coated Vicryl Plus Antibacterial Suture (coated polyglactin 910 with triclosan) using zone of inhibition assays. Surg Infect. 2002;3(suppl):S79-S87.
 

لیست تخصص های پزشکی