جراحی مغز و اعصاب (Neurosurgery)
عمل جراحی مغز و اعصاب  (Neurosurgery) 

 جراحان مغز و اعصاب با چالش هایی در ترمیم لایه های بافتی در برگیرنده مغز و  نخاع مواجهند; از جمله لایه آپونروز (galea Aponerotjca  ) و لایه دورامتر (Dura matter).
    . بافت آپونروز(Galea Aponerotjca  ) مشابه با فاسیا حفره شکمی بوده که بافتی پر عروق می باشد. از این رو ایجاد هماتومای سر یک مشکل بالقوه محسوب می شود ,بنابراین بستن زخم بطوراهمیت ویژه ای دارد.
   . لایه دورامتر(Dura matter) بیرونی ترین لایه از سه لایه مننژ مغز محسوب می شود که از مغز وطناب نخاعی محافظت می کند. این لایه هنگامیکه تحت کشش باشد مستعد گسیختگی می شود. اگر لایه دورامتر به شدت آسیب دیده باشد به منظور بستن موثر آن یک Patch جایگذاری شده و قسمت مورد نظر را با نخ جراحی ترمیم می کنند.
ترمیم عروق محیطی با استفاده از نخ جراحی  اغلب نیازمند استفاده از یک میکروسکوپ مخصوص جراحی است. پس از اینکه رشته اعصاب حسی و حرکتی با دقت تنظیم شدند,اپی نوریوم (Epineurium) که بیرونی ترین غشاء عصبی است با استفاده از نخ جراحی بسته می شود. هنگام انتخاب یک نخ جراحی ,استحکام، شدت واکنش التهابی و فیبروپلاستیک بافتی متعاقب جراحی، از جمله مواردی هستند که باید مد نظر قرار گیرند.
جهت ترمیم مطمئن این نوع بافت های ظریف و شکننده ,اتیکون به جراحان مغزو اعصاب سبدی از محصولات نخ های جراحی ارائه می دهد مانند: 
اتیلون – از جنس نایلون   ETHILON™ Sutures
پرولین- از جنس پلی پروپیلن  PROLENE™ Polypropylene Sutures

برای آن دسته از جراحانی که از تکنیک بخیه زدن منقطع استفاده می کنند,نخ جراحی نایلون،  این امکان را به جراح می دهد تا به راحتی گره های محکمی را ایجاد کند. نخ جراحی پرولن خصوصا توسط آن دسته از جراحانی استفاده می شود که تکنیک بخیه زدن ممتد را ترجیح می دهند, این گروه باید ترمیم را در زخم های جراحی که بطور بالقوه عفونت یافته اند انجام داده یا ترمیم پارگی های لایه دورامتر را به انجام رسانند.
لیست تخصص های پزشکی