جراحی کلیه و مجاری ادراری (Urology)
جراحی کلیه و مجاری ادراری (Urology)

 جهت بستن برش های جراحی اورولوژی بدون نشتی دادن (Leak- Proof Closure) جراحان باید ویژگی های خاص بافت های کلیه و مجاری ادراری (همانند کیسه صفراء یا کلیه ها) را مد نظر قرار دهند. همچنین مجاری ادراری، مستعد تشکیل سنگ یا "Calculi" می باشد. وجود مواد خارجی مانند نخ های جراحی  تشکیل این کریستال ها را تسهیل می سازد. بنابراین سطح مقطع و مدت زمان وجود یک ماده خارجی در مجاری ادراری را باید به حداقل رساند [1]. 
از آنجا که مجاری ادراری به سرعت ترمیم می یابد,سلولهای اپیتلیوم ترانزیشنال سریعا بر روی سطوح برهنه مهاجرت می کنند.دیواره مثانه ظرف 14 روز 100% استحکام کششی اش را بدست می آورد.میزان سنتز کلاژن در روزپنجم به اوج خود می رسد و پس از آن به سرعت کاهش می یابد.بنابراین بافت برای مدت7 تا 10روز اولیه نیازمند حمایت (توسط نخ جراحی) می باشد [1]. 
اتیکون طیف وسیعی از نخ های جراحی قابل جذب و غیر قابل جذب با مناسب ترین سایز ها را ارائه می دهد بطوریکه حمایت لازم را جهت ترمیم زخم فراهم ساخته و سطح مقطع به حداقل رسیده است از جمله :

MONOCRYL™ Plus Antibacterial (poliglecaprone 25) Sutures
نخ جراحی آنتی باکتریال  منوکریل پلاس- پلی گلیکاپرون 25

 Coated VICRYL™ Plus (polyglactin 910) Sutures
نخ جراحی آنتی باکتریال  ویکریل پلاس- پلی گلاکتین 910

 VICRYL RAPIDE™ (polyglactin 910) Sutures

نخ جراحی  ویکریل رپیــد- پلی گلاکتین 910

علاوه بر نخ های جراحی معمول,اتیکون فن آوری های مبتکرانه مانند محصولات زیر را نیز ارائه می دهد تا نیاز های خاص مرتبط با بستن برش های جراحی اورولوژی را برآورده سازد.

STRATAFIX™ Knotless Tissue Control Devices

نخ جراحی استراتافیکس- تکنولوژی عاری از گره زدن

DERMABOND ADVANCED™ Topical Skin Adhesive
درمــاباند- چسب پوستی موضعی

................................................
Refrences:
 
1. Ethicon Wound Closure Manual. 2007. Ethicon, Inc.

 

لیست تخصص های پزشکی