جراحی چشم (Ophthalmology)

جراحی چشــــم (Ophthalmology)

بافت های چشم، چالش های ترمیمی ویژه ای دارند. ماهیچه های کره چشم (Ocular),ملتحمه (Conjuctiva)و صلبیه (Sclera) ذخیره خونی کافی دارند، اما قرنیه (Cornea) یک ساختار عاری از عروق می باشد. در حالیکه ترمیم بافت پوششی (Epithelialization) قرنیه در فقدان عفونت به سرعت انجام می پذیرد، اما ترمیم کامل زخم های قرنیه به آهستگی صورت می گیرد. در نتیجه در بستن برش های جراحی حاصل از عمل آب مروارید(Cataract)، نخ جراحی باید برای مدت زمان 21 روز باقی بماند. از طرف دیگر , Muscle recession  که در نیازمند بخیه زدن ماهیچه به صلبیه می باشد تنها 7 روز وجود بخیه را لازم دارد.
اتیکون طیف وسیعی از نخ ها و سوزن های جراحی را ارائه می دهد که نیازهای متنوع بافتهای چشمی  را بر طرف می سازد.
- در جراحی ماهیچه های چشم و آب مروارید ,نخ جراحی ویکریل ( VICRYL)  راحتی استفاده ‚حداقل واکنش بافتی و فرآیند جذبی قابل پیش بینی را فراهم می سازد.
- برای عمل جراحی کراتوپلاستی (پیوند قرنیه)‚آب مروارید و اعمال جراحی میکروسکوپی شبکیه-زجاجیه ‚جراحان چشم طیف وسیعی در انتخاب نخ های جراحی با سایز های دلخواه  را دارند.علاوه بر نخ جراحی ویکریل ‚دیگر نخ های جراحی تک رشته ای شامل نایلون (ETHILON), پرولین (PROLENE)  و پی دی اس ( PDS) مورد استفاده قرار می گیرند.
- نخ های چند رشته ای مانند مرسیلین ( MERSlLENE)  نیز جهت اعمال جراحی چشمی در دسترس می باشد.

لیست تخصص های پزشکی