تخصص های پزشکی
جهت مشاهده اطلاعات ثبت شده، بر روی لینک آن كليك نمایید.
جراحی قلب و عروق
جراحی بای پس قلبی (CABG)
جراحی ترمیم و تعویض دریچه قلب (Valve Repair)
لیست تخصص های پزشکی