برگزاری برنامه هارمونیک در دوره لاپاروسکوپی پایه
دوره هارمونیک برای جراحان عمومی و رزیدنت های جراحی در بیمارستان حضرت رسول
1399/08/05 : تاريخ ثبت خبر
ادامه خبر...
روز پزشک 1399
روز پزشک و ابوعلی سینا
1399/06/01 : تاريخ ثبت خبر
ادامه خبر...
تبریک فرا رسیدن سال چدید 1399
تبریک فرا رسیدن سال 1399 هجری شمسی
1399/01/04 : تاريخ ثبت خبر
ادامه خبر...